Foireann

Foireann Fir / Mens Teams

Foireann Sinsear 2022-23

Donegal Junior League
Temple Domestic Appliance Division 1

Urraitheoir :
Siopa Mhicí

Paul Rua

Senior Team Manager

Paul Lynch

Asst Team Manager

Paul Rua

Senior Team Manager

Paul Lynch

Asst Team Manager

Foireann Tacaíocht 2022-23

Donegal Junior League
Old Orchard Inn Division 2

Urraitheoir :
Siopa Mhicí

Eoin Ferry

Team Manager

Michael Naulty

Team Manager

Eoin Ferry

Team Manager

Michael Naulty

Team Manager

Foireann Gasuraí / Boys Teams

Foireann Faoi-16 2022-23

Urraitheoir :
Gillespies Quarries

Peter Carragher

Head Coach

Hughie Rua

Coach

Peter Carragher

Head Coach

Hughie Rua

Coach

Foireann Faoi-14 2022-23

Urraitheoir :
Siopa Molloys

Noel Sweeney

Head Coach

Padraig Rua & Noel Rua

Coach

Noel Sweeney

Head Coach

Noel Rua

Padraig Rua

Coach

Foireann Faoi-12 2022-23

Urraitheoir :
Peppers Diner

Paul Mac Aoidh

Head Coach

Gavin Campbell

Head Coach

Paul McGee

Head Coach

Gavin Campbell

Head Coach

Foireann Faoi-10 2023

Urraitheoir :
MPTIT

Jason Mac Giolla Bhride

Head Coach

Paul Lynch & Gerard Diver

Coach

Jason Mac Giolla Bhride

Head Coach

Paul Lynch & Gerard Diver

Coach

Foireann Faoi-6 2023

Urraitheoir :

Joe McGee & Kitty Doherty

Coach

Donna Gallagher & Brian Coyle

Coach

Joe McGee & Kitty Doherty

Coach

Donna Gallagher & Brian Coyle

Coach

Foireann Cailiní / Girls Team

Foireann Faoi-14 2023

Urraitheoir :
Warbble

Joe McGee

Team Manager

Kitty D

Team Manager

Donna Catterson

Team Manager

Joe McGee

Team Manager

Kitty D

Team Manager

Donna Catterson

Team Manager

Foireann Faoi-12 2022

Urraitheoir :

Joe McGee

Team Manager

Kitty D

Team Manager

Donna Catterson

Team Manager

Joe McGee

Team Manager

Kitty D

Team Manager

Donna Catterson

Team Manager